การทำนายมีผลต่อชิวิตเราจริงไหม

wacthzodiac

เรื่องความเชื่อ โชคชะตา หรือคำทำนายต่างๆ จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่บ่อยครั้งมักจะหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อมากน้อยแค่ไหน เรื่องบางอย่างมันก็มีปัจจัยหลายประการที่ไม่สามารถจะระบุออกมาได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไร แม้ว่าเรื่องบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะหาข้อโต้แย้งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถือหรือพิสูจน์ได้แบบเต็มร้อย เรื่องเหล่านี้มันจึงยังคงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับศรัทธา วิจารณญาณ ส่วนบุคคลเสียมากกว่าว่าใครอยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดคำถามที่ว่าการทำนายทายทักกับสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตเรามากแค่ไหนมันก็ต้องมองย้อนกลับไปที่ตัวบุคคลก่อนว่าค่อนข้างเชื่อเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน มันไม่สามารถบอกได้แบบเต็มที่ว่าการทำนายสิ่งต่างๆ ในชีวิตจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียกับคนๆ นั้น เนื่องจากมันต้องขึ้นอยู่กับวิธีการคิด การนำเอาสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้กับตัวเองว่าเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน อาทิ มีคนทำนายว่าช่วงเวลาอีก 2-3 เดือนข้างหน้าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจทำให้ถึงชีวิต ซึ่งถ้าหากเรามีความเชื่อถือเอาไว้บ้างมันก็จะช่วยให้เราคอยระมัดระวังไม่ทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตรายเพราะอาจจะส่งผลไม่ดีกับชีวิตเราได้ สิ่งนี้ก็นับว่าคำทำนายมีผลในด้านดีกับตัวเรา เป็นตัวที่คอยเตือนสติเราในการทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบในสิ่งที่ทำมากขึ้น มันก็จะทำให้เรามีโอกาสหลีกเลี่ยงต่อภัยที่จะเกิดกับตัวเองได้ ทว่าในทางกลับกันสำหรับบางคนที่วิตกจริตมากจนเกินไปกับความเชื่อหรือคำทำนายจนไม่กล้าทำอะไรเลย แบบนี้มันก็จะส่งผลเสียต่อชีวิตมากกว่าที่จะเป็นผลดี จึงเป็นหัวข้อที่พอจะสรุปได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเรื่องของคำทำนาย ดวงชะตา จะมีผลต่อชีวิตเรามากแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมากกว่า หากมองให้มันเป็นเรื่องบวกกับชีวิตมันก็จะส่งผลดีต่อชีวิตของเรา แต่ถ้าหากมองให้มันเป็นด้านลบมันก็สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตได้เช่นเดียวกัน

prophecy

จะว่าไปแล้วคนส่วนใหญ่ที่มักชอบทำนายดวงชะตาของตัวเองก็เพราะว่าต้องการคาดเดาอนาคตข้างหน้าว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่องเหล่านี้แม้จะเป็นการทำนายจากโชคชะตาแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกัน หากเรามีสติในการใช้ชีวิตที่ดีมันก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาด้วย