โหราศาสตร์ในยุคต่างๆทั่วโลก

astrology

แม้ว่าเรื่องของโหราศาสตร์จะเป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานจนไม่สามารถจะระบุประวัติศาสตร์ที่แน่นอนได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมันมาจากตรงไหนกันแน่ แต่หากมองสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ตามแต่จะรู้สึกได้ว่าเรื่องของโหราศาสตร์ถูกพัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัยที่มีพื้นฐานค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละยุค แม้ว่าหากมองในเรื่องของลักษณะความเชื่อหรือการกระทำของแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วเมือเรื่องของโหราศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อ คนในแต่ละยุคแม้จะต่างพื้นที่กันแต่ก็สามารถเชื่อถือในสิ่งที่ใกล้เคียงกันได้ เพราะฉะนั้นจึงพอสรุปเรื่องราวของโหราศาสตร์จากทั่วโลกในยุคต่างๆ ได้ดังนี้

astrologyweb

1. ยุคดึกดำบรรพ์ – เป็นยุคเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติที่มีเรื่องราวของการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ค่อนข้างน้อย เป็นยุคที่เหมือนกับโลกพึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ สิ่งต่างๆ ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลย แต่เรื่องของความเชื่อก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ในยุคนี้ ซึ่งความเชื่อมันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องโหราศาสตร์นั่นเอง เรื่องของโหราศาสตร์ในยุคนี้จึงเป็นในลักษณะของการคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของพระเจ้า เทวดา ทำให้มีการสักการะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยความหวังว่าตัวเองจะดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงยังมีความเชื่อว่าหากศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นจะช่วยรอดพันจากภัยธรรมชาติได้

2. ยุคโบราณ – เป็นยุคที่ขยับใกล้เข้ามากับอารยธรรมของมนุษย์ที่มีการบันทึกเรื่องราวไว้มากยิ่งขึ้น นับง่ายๆ คือเป็นช่วง 1 พันปีก่อนคริสตกาล ถึงแม้จะเป็นยุคที่พัฒนามากขึ้นแต่เรื่องความเชื่อหรือโหราศาสตร์ก็ยังคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก มีแนวคิดว่าทุกอย่างมาจากธรรมชาติ เกิดความไม่เข้าใจในบางเรื่องและต้องการหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น เริ่มมีระบบโหราศาสตร์เกิดขึ้นอย่างจริงจังจากการคำนวณดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า

3. ยุคเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์จนถึงยุคกลาง – เป็นยุคตั้งแต่ ค.ศ. 1 – ค.ศ. 1500 เรื่อยมา ยุคนี้เริ่มมีความคิดที่แตกฉานในโหราศาสตร์มากขึ้น เริ่มมีคำสอนของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าเรื่องของดวงดาวเพียงอย่างเดียว จนทำให้บางครั้งโหราศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่ขาดความน่าเชื่อถือไป เริ่มมีระบบวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์มากขึ้น หาเหตุและผลมากกว่าความเชื่อแบบล่องลอย

4. ยุคแห่งวิวัฒนาการ – หรือยุคที่ไล่มาในช่วงที่โลกมีการบันทึกประวัติต่างๆ เอาไว้มากมาย นับตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1800 – ปัจจุบัน ยุคนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ แม้หลายเรื่องวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ ส่วนโหราศาสตร์ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง