2560 ดวงเมืองไทยที่น่าสนใจ

 

การดูดวงของประเทศไทยนั้นมีความเชื่อมาอย่างยาวนานวันนี้จะมาบอกถึงดวงของประเทศไทยเองว่าจะมีดีมาก หรือไม่ดีเลยต้องลองอ่านครับ การเปลี่ยนแปลงของราหูจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง 84 ปี และสำหรับปี พ.ศ.2560 โดยภาพรวมนั้นจะอยู่ที่ราหูในส่วนของปี 2559 อยู่ผสมกันด้วยนะครับ จนไปถึงในปี 2565 เป็นระยะห่างถึง 7 ปี เรียกกันง่ายๆก็คือ ดวงตั้งแต่ 2559-2565 เลยทีเดียว

ภาพรวมของเศรษฐกิจ ในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ส่วนใหญ่โดยรวมจะดีขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ส่วนการลงทุนทั้งภายใน และนอกประเทศนั้นมีผลที่ชัดเจน หากลงทุนก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน การงานอาชีพจะค่อยๆเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน อาชีพที่สมัยก่อนเคยมีนั้นจะหมดไปในปีนี้ เช่น นิตยาสารหนังสือ ด้านการสื่อสาร โทรทัศน์ ยังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง สังเกตง่ายๆ ร้านหนังสือจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากสื่อออนไลน์ได้เข้ามาแบบครบวงจร ส่วนทางด้านทีวี หรือโทรทัศน์นั้น บางรายการหากไม่มีลงทุนมาก อาจจะอยู่อยากขึ้น

สังคม ความขัดแย้งจะค่อยๆดีขึ้น การปรองดองจะมีส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยรวมเกิดความสงบมากที่สุดในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนการเมืองหรือการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นภายใน 1 – 2 ปีอย่างแน่นอน

ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านดีในต่างประเทศค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนที่ชาวต่างชาตินั้นเริ่มเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้น โดยรวมอาจจะดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 โดยรวมถือว่าดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กหรือใหญ่ จะเป็นผลดีทั้งหมด แต่ก็ยังคงต้องหนักใจและฟันผ่าเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองอีกซักพัก